26222763 kke@bygvision.dk

Vi lægger stor vægt på:

Det individuelle byggeri
Det er vigtigt for |bygvision| at tage udgangspunkt i bygherrens ønsker og behov.

Energirigtige løsninger
For |bygvision| er det vigtigt at tænke ”grønt”, forstået på den måde, at energiforbruget i vores bygninger skal minimeres. Hertil er der en lang række virkemidler – materialevalg, sollys, alternative varmekilder, placering af bygningen, vinduesarealer m.v.

Vedligeholdelsesfrie løsninger
Når byggeriet langt om længe står færdigt, skal bygherren ikke i gang med vedligeholdelse. |bygvision| forsøger derfor tidligt i forløbet at vælge materialer m.v., så det færdige projekt er så vedligeholdelsesfrit som muligt.

 

Et af fokuspunkterne i |bygvision| er energirigtige løsninger og valg af energirigtige materialer. |bygvision| udfører også energiberegninger, hvis dette påkræves til godkendelse af byggeriet.

energivejlederen

Tag kontakt. Skriv her eller ring til Kristian Elmer på 2622 2763